تبلیغات
بزرگترین وب تفریحی ایرانیان - رواز اولین دختر نوجوان بسیجی با هواپیما
رواز اولین دختر نوجوان بسیجی با هواپیما

پرواز فاطمه فتحی نژاد اولین دختر نوجوان بسیجی با هواپیمای فوق سبک (جایروکوپتر) بر فراز آسمان تهران

اولین دختر نوجوان بسیجی همزمان با آغاز هفته بسیج اولین پرواز عملیاتی خود را با هواپیمای فوق سبك (جایروكوپتر) بر فراز تهران انجام داد.