تبلیغات
بزرگترین وب تفریحی ایرانیان - آموزش رقص اصیل ایرانی
آموزش رقص اصیل ایرانی

پای راست جلو,دست راست عقب
حالا برعکس
گردن متناسب با دست ها کمی به چپ و راست متمایل شود...

خوبحالا بیا آآآآآآه, آه, آه....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.