تبلیغات
بزرگترین وب تفریحی ایرانیان - بزرگترین درختان زمین
بزرگترین درختان زمین


بزرگترین درختان روی زمین به ارتفا بیش از 110 متر میرسند که سن آنها بیش از 3500 سال است.