تبلیغات
بزرگترین وب تفریحی ایرانیان - عکس های لخت مونیکا بلوچی حامله در مجله ونتی فیر ایتالیا
عکس های لخت مونیکا بلوچی حامله در مجله ونتی فیر ایتالیا

عکس های لخت مونیکا بلوچی در ششمین ماه حاملگی در مجله ونتی فیر ایتالیا

مونیکا بلوچی بازیگر مطرح ایتالیایی که دومین فرزندش را حامله است و در ششمین ماه حاملگی بسر می برد عکس های دوران حاملگیش را برای بار دوم در مجله ونیتی فیر ایتالیا چاپ کرد

او  شش سال قبل نیز فرزند اولش را حامله بود عکس های لختی حاملگیش را منتشر کرده بود

او با این عکس ها قصد دارد نشان دهد حاملگی برای زنان میانسال مشکل ساز و خطرناک نیست