تبلیغات
بزرگترین وب تفریحی ایرانیان - به هم خوردن تعادل کیانوش رستمی وزنه بردار وزن ۷۷ کیلوی کشورمان در جریان مسابقات جهانی وزنه برداری در آنتالیای ترکیه